Ring oss: 0303–960 85

Resevillkor

Resevillkor för Softresors samtliga resor:

Informationen uppdaterades den 6 april, 2020


Information 6 april

UD avråder från att åka utomlands fram till 15/6 och samtliga våra resor resten av säsongen är inställda!

Mail har den 6/4 gått ut med info om återbetalningen. 

Har du inte fått detta mail ber vi dig kontakta oss på kontoret.

Information 19 mars

Mail har den 19/3 gått ut med info om återbetalningen. 

Har du inte fått detta mail ber vi dig kontakta oss på kontoret.

 

Information 18 mars

Igår 17/3 mailade vi ut mer info till bokningsansvariga gällande läget just nu för inställda resor fram tills den 14/4.
Även information gällande resor efter den 14/4 mailades ut.

Är du bokningsansvarig och trots detta inte fått något mail eller information ber vi er kontakta oss på kontoret så vi kan uppdatera er och er mailadress.

 

Hjälp oss att få ut information till era medresenärer.

 

Information 15 mars

UD avråder från att åka utomlands och samtliga våra resor under denna period är inställda!

 

Vi kommer ut med information till de bokningsansvarig som är berörda och kommunikationen sker genom dessa.

Vi ber därför bokningsansvarig vidarebefordra informationen till sina medresenärer.

 

Kommunikation med oss sker enklast via mail. På så sätt kan vi dokumentera och följa upp er bokning.

 

Detta är en situation vi eller någon annan inte kunnat förutse och vi gör just nu vårt yttersta för att hantera den på bästa sätt.

Vi ber vi er ha överseende med att vi i dag inte kan ge svar på alla frågor rörande situationen i Hemsedal och vilka ytterligare beslut de och UD kommer fatta.

 

Vi kommer att lägger ut löpande information från oss på vår hemsida och ber er söka svar där innan ni kontaktar oss.

 

Resor som är planerade efter det att UD tar bort sin avrådan kommer vi behöva planera och hantera som vanligt tills dess nya direktiv kommer.

För av och om-bokningar som avser denna tidsperiod tillämpas våra vanliga om och av- och ombokningsregler

 

Information 13 mars

Som många av er redan känner till har Hemsedal valt att stänga ner skidanläggningen och dess boende under en period på 14 dagar.

 

Rykten om att skidanläggningen stänger för hela säsongen dementerar Hemsedal och Skistar till oss i dagens datum (13/3).

 

Mail går ut till samtliga våra gäster som bokat en resa med avresa från igår 12/3 och resterande delen av säsongen 19/20.

Vi har främst mailadresser till bokningsansvariga och ber er därför också informera era medresenärer.

 

Detta är en situation vi inte förutsett och vi gör just nu vårt yttersta för att hantera den på bästa sätt.

Vi ber vi er ha överseende med att vi i dag inte kan ge svar på alla frågor rörande situationen i Hemsedal och vilka ytterligare beslut de kommer fatta.

 

Kommunikation med oss sker enklast via mail. På så sätt kan vi dokumentera och följa upp er bokning.

Vi lägger löpande ut information från oss på vår hemsida och ber er söka svar där innan ni kontaktar oss.

 

Hemsedal har inte meddelat någon information som antyder att skidanläggningarna kommer att vara stängda helgen v 13 och framåt.

Vi avvaktar därför och utgångspunkten är att resor under denna period kommer att genomföras som vanligt.

För av och om-bokningar som avser denna tidsperiod tillämpas våra vanliga om och av- och ombokningsregler

 

Vi kommer vid tillfälle kontakta var och en av er bokningsansvariga med mer information gällande återbetalningar i nästkommande vecka och framöver.

Detta är en enorm hantering som vi inte kunnat förutse och det kommer därför att ta längre tid än vanligt. Vi hoppas att ni har överseende med detta.

 

Med vänlig hälsning, Tony med personal på Softresor

 

CENTRALA RÄTTIGHETER ENLIGT DIREKTIV (EU) 2015/2302

 

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor.

Softresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Softresor enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

 

Fullständiga rättigheter gällande direktiv (EU) 2015/2302 finns beskrivna längst ner på sidan.

 

BETALNING
Dellikviden (om sådan finns) samt slutlikviden betalas i enlighet med bifogad faktura.
Beloppet inbetalas på Bankgiro 5116-5017 märkt med medföljande OCR-nummer som du finner på din faktura.

 

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR
1. Avbeställs resan tidigare än 40 dagar före avresan avresedagen inräknad återbetalas hela det inbetalade beloppet förutom en expeditionsavgift på 500kr per person.

 

2. Avbeställs resan senare men 20 dagar före avresan, avresedagen inräknad tillgodoräknar vi oss 50% av det totala priset för resan.

 

3. Avbeställs resan senare än 20 dagar före avresan avresedagen inräknad tillgodoräknar vi oss det totala beloppet för resan.

 

Om någon i resesällskapet avbokar efter det att dellikviden är betald men 20 dagar före avresan, avresedagen inräknad, tillgodoräknar vi oss 500:- per person som avbokar och de övriga resenärerna behåller ursprungsalternativet till en högre kostnad per person enligt prislistan.

 

Avbokas endast bussresan senare än 40 dagar före avresa utgår ingen ersättning för bussplatsen.

 

Avbokas resan pga. sjukdom täcks oftast resenären av försäkring från sin bank- eller hemförsäkring.
Se mer info
här.

 

ANSVAR OCH REGLER
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Softresor anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och boendet samt uppträda så att medresenärer eller andra ej störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

 

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

 

REKLAMATIONER
Reklamation skall göras till reseledare eller till respektive inkvartering på platsen för att kunna åtgärdas. Godtar man kompensation på plats har man ej rätt till ytterligare ersättning från Softresor. Skriftlig reklamation skall vara Softresors kontor tillhanda senast 14 dagar efter hemkomst.

 

TRYCKFEL
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller oavsiktliga felaktigheter som kan finnas i mail, på hemsidan eller av Softresor tryckt material.

 

ÖVRIGT
Softresor förbehåller sig rätten att vid för få deltagare inställa resan 14 dagar innan avresa. Softresor erbjuder efter delgivning möjligheten att boka annan resa eller att återbetala det inbetalda beloppet till kund.

 

Softresor kan ej garantera någon resande något speciellt lägenhets/stugnummer då Hemsedal förbehåller sig rätten att flytta gästen till annan likvärdig inkvartering inom samma kategori fram till att gästen checkat in.

 

I övrigt gäller konsumentverkets direktiv (EU) 2015/2302

 

Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

 

Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån. Softresors Nummer är 030393085. Är växeln stängd lämnas aktuellt nummer på telefonsvararen.

 

Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

 

Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

 

Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

 

Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

 

Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

 

Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

 

Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

 

Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

 

Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

 

Softresor har tecknat skydd vid obestånd hos SEB. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av Softresors obestånd.