Ring oss: 0303–960 85

Resevillkor

Resevillkor för Softresors samtliga resor:

Informationen uppdaterades den 7 december, 2017


BETALNING
Dellikviden (om sådan finns) samt slutlikviden betalas i enlighet med bifogad faktura.
Beloppet inbetalas på Bankgiro 5116-5017 märkt med medföljande OCR-nummer som du finner på din faktura.

 

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR
1. Avbeställs resan tidigare än 40 dagar före avresan avresedagen inräknad återbetalas hela det inbetalade beloppet förutom en expeditionsavgift på 500kr per person.

 

2. Avbeställs resan senare men 14 dagar före avresan, avresedagen inräknad tillgodoräknar vi oss 50% av det totala priset för resan.

 

3. Avbeställs resan senare än 14 dagar före avresan avresedagen inräknad tillgodoräknar vi oss det totala beloppet för resan.

 

Om någon i resesällskapet avbokar efter det att dellikviden är betald men 15 dagar före avresan, avresedagen inräknad, tillgodoräknar vi oss 500:- per person och de övriga resenärerna behåller ursprungsalternativet till en högre kostnad per person enligt prislistan.

Om någon i resesällskapet avbokar 14 dagar eller färre före avresan, avresedagen inräknad, tillgodoräknar vi oss 1000:- per person och de övriga resenärerna behåller ursprungsalternativet till en högre kostnad per person enligt prislistan.

 

Avbokas endast bussresan senare än 40 dagar före avresa utgår ingen ersättning för bussplatsen.

 

Avbokas resan pga. sjukdom täcks oftast resenären av försäkring från sin bank- eller hemförsäkring.
Se mer info
här.

 

ANSVAR OCH REGLER
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som Softresor anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och boendet samt uppträda så att medresenärer eller andra ej störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

 

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

 

REKLAMATIONER
Reklamation skall göras till reseledare eller till respektive inkvartering på platsen för att kunna åtgärdas. Godtar man kompensation på plats har man ej rätt till ytterligare ersättning från Softresor. Skriftlig reklamation skall vara Softresors kontor tillhanda senast 14 dagar efter hemkomst.

 

TRYCKFEL
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller oavsiktliga felaktigheter som kan finnas i mail, på hemsidan eller av Softresor tryckt material.

 

ÖVRIGT
Softresor förbehåller sig rätten att vid för få deltagare inställa resan 14 dagar innan avresa. Softresor erbjuder efter delgivning möjligheten att boka annan resa eller att återbetala det inbetalda beloppet till kund.

 

Softresor kan ej garantera någon resande något speciellt lägenhets/stugnummer då Hemsedal förbehåller sig rätten att flytta gästen till annan likvärdig inkvartering inom samma kategori fram till att gästen checkat in.

 

I övrigt gäller allmänna resevillkor som finns på Konsumentverkets hemsida.